Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist!

Lugupeetud klubi “MIRAGE” külastaja!

Külastajatele meeldiva ja turvalise õhkkonna tagamiseks on administratsioon kehtestanud alljärgnevad nõuded:

 1. Klubisse pääsevad sissepääsupileti või alalise klubikaardiga korrektses riietuses vähemalt 18a. vanused kliendid, klubi lahtioleku aegadel.
 2. Klubisse ei lubata ilmses alkoholi- või narkojoobes kliente. Samuti miljöösse mittesobivas töö-ja spordiriietuses. Eeldavalt ebakorrektselt või agressivselt käituvaid külastajaid, samuti külastajaid, kes on varem rikkunud klubi sisekorraeeskirju. Klubil on õigus valida oma klientuuri, sisselaskmisest keeldumist ei pea põhjendama. 
 3. Relvade ja erikaitsevahenditega, samuti narkootiliste ainetega, kaasatoodud alkoholi ja muude jookidega ning söökidega klubisse ei lubata. Salaja sisse toodud alkohoolsed- ja muud joogid ning söögid konfiskeeritakse ja hävitatakse. Narkootilised ja psühhotroopsed ained konfiskeeritakse ja antakse üle kohalikule politseiprefektuurile.
 4. Sisenemisel (vajadusel ka väljumisel) kontrollib turvatöötaja külastajat veendumaks, et keelatud esemeid ega relva ei oleks külastajal taskutes, kehal või kaasasolevas kotis.
 5. Üleriietes saali sisenemine on keelatud (üleriieteks loetakse riideid, mida tavalistes toa ja siseoludes ei kanta; samuti riideid, mis on mõeldud tänaval kandmiseks kaitsmaks inimest külma, vihma ja lume eest).
 6. Garderoobi antud üleriiete taskutesse jäetud raha ja väärtasjade eest klubi ei vastuta.
 7. Konfliktsituatsioonis tekkinud vaidluse korral võtab otsuse vastu turvatöötaja või administraator. Tehtud otsus muutmisele ei kuulu, pretensiooni võib hiljem esitada klubi juhtkonnale kirjalikult.
 8. Klubi administratsioon ei vastuta klubis valveta jäetud isiklike asjade eest. Kaotatud esemetest palume kohe teatada administraatorile või turvatöötajale.
 9. Klubile tekitatud materiaalne kahju tuleb hüvitada. Inventari lõhkumise, garderoobinumbri kaotuse või joogiklaasi lõhkumise korral hüvitab külastaja selle klubi kassasse makstes vastavalt hinnakirjale või kokkuleppele. 
 10. Külastajatel on keelatud siseneda neile mitte mõeldud ruumidesse.
 11. Klubist väljumisel kaotab sissepääsudokument (v.a alaline klubikaart) kehtivuse.
 12. Piletimüük lõpetatakse 30 minutit enne klubi sulgemist. Muusika mängimine klubis lõpetatakse 15 minutit enne sulgemisaega. Kassad baaridest ostude sooritamiseks sulgetakse 15 minutit enne klubi sulgemisaega.
 13. Klubi Mirage on videovalve all. Klubi Mirage teeb külastajatest ülesvõtteid nende turvalisuse huvides.
 14. Tulekahju või mõne muu eriolukorra tõttu lahkutakse klubist kiiresti, paanikat tekitamata peaukse kaudu. Klubist kiire lahkumise vajadusest teatab diskor, õhtujuht või administraator.

Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

Klubi “Mirage” administratsioon